Wikipedia

Resultats de la cerca

dijous, d’abril 19, 2007

Enllaços sobre el Canvi Climàtic

Què és el canvi climàtic?


La norma del clima és i ha estat sempre la variabilitat. El clima depèn d'unes delicades constants com són el camp gravitacional de la terra, les corrents marines o la influència del menor o major escalfament del sol. Tot això té uns cicles mil.lenaris. La Humanitat surt de l'Edat de Pedra al final de l'última glaciació i comença la seva intervenció no sempre positiva sobre la natura. A escala de l'evolució "natural" del clima actualment estem en un període interglaciar que durant els últims mil.lennis ha tingut les seves oscil.lacions. Al final de l'Imperi Romà el clima es torna a refredar i comença l'Edat Mitjana. Sabies que durant el Renaixement es cultivava l'olivera a l'alt Pirineu i la figuera a l'Alemanya.. ?. O que durant el segle XVIII el Baró de Maldà ens explica al Calaix de Sastre que les aigües del port de Barcelona es glaçaven a l'hivern!. I que Groenlàndia en noruec vol dir “illa verda” perquè a l'any mil quan la van ocupar els víkings era més aviat verda, de les pastures existents, que no blanca pel gel com encara la coneixem nosaltres? Té causes humanes l'efecte hivernacle?, et preocupa el forat de la Capa d'Ozó? “L'extremalització” del clima en l'actualitat et sorprèn? Aquí t'expliquem les claus de l'escalfament global i alguns consells per tal d'ajudar a mitigar-lo.

Què és l'escalfament global?
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/que_es.jsp?ComponentID=112593&SourcePageID=112595#1
Les observacions meteorològiques actuals demostren un augment incontestable de la temperatura per causes no naturals a causa de l'increment dels gasos contaminants. Els grans recicladors naturals -els oceans i els boscos- es veuen impotents per a absorbir aquest excés de gasos en la seva totalitat. Cada any es cremen materials fòssils (petroli, gas, carbó) que van trigar un milió d'anys a formar-se. L'increment de la temperatura mitjana del planeta, 0,5 graus en el darrer segle, fa sospitar que hi ha una causa humana més enllà de la variabilitat natural del clima.

Institut d'Estudis Catalans: Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
www.iecat.net/canviclimatic
“L'Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya" de la Generalitat el pots descarregar en aquest web. Hi ha un resum executiu i també els capítols concrets que tracten les prediccions climàtiques, els efectes sobre diferents aspectes ambientals, socials i econòmics, el paper de Catalunya i Espanya en el context institucional internacional... Tot això molt centrat en el territori català.

Oficina Espanyola del Canvi Climàtic

www.mma.es/oecc
Aquesta web del Ministeri de Medi Ambient conté l'actualitat dels documents oficials i el seu context internacional així com explicacions generals sobre el canvi climàtic.

Agència de la Unió Europea per al Medi Ambient i el Canvi Climàtic http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm
Aquesta és la web oficial de la UE on t'informen de les actuacions que es porten a terme, com ara el comerç d'emissions de CO2 europeu i els progressos dels compromisos derivats de Kyoto, i també sobre la legislació referida al canvi climàtic

Programa Ambiental de l'ONU: Biodiversitat i Canvi Climàtic
www.unep-wcmc.org/climate
El Centre de Monitorització i Conservació del PNUMA proporciona informació per a la política i acció per tal de conservar el món natural. La web dóna una especial atenció als impactes del canvi climàtic sobre la biodiversitat.

Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/web_nova/inici.jsp?ComponentID=112592&SourcePageID=23907#1
El Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (UNFCCC )va entrar en vigor el 1994. 189 estats ja l'han ratificat i constitueix un dels acords internacionals que gaudeix d'un suport més universal. En el web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat pots consultar tota la informació sobre aquest programa d'actuació..

El Protocol de Kioto
www.unfccc.int
Aquesta web de Nacions Unides conté informació introductòria i, en detall, els texts oficials de UNFCCC i el Protocol de Kyoto i un cercador de la biblioteca de UNFCCC. Cada estat té unes quotes d'emissió de gasos contaminants i, malauradament, el nostre país les incompleix sistemàticament. Només l'any 2006 es van acumular a l'atmosfera fins a 7.900 milions de tones de carboni producte de l'emissió de CO2 dels gasos de cotxes, avions, fàbriques o centrals energètiques

Panell Intergovernamental per al Canvi Climàtic

www.ipcc.ch
El Panell Intergovernamental per al Canvi Climàtic (IPCC) ha estat establert per les Nacions Unides per avaluar la informació científica, tècnica i soci-econòmica rellevant sobre l'evolució del clima, l'impacte potencial dels riscs i perills que comporta l'escalfament global i les opcions d'adaptació i mitigació. En el web també pots trobar la informació en castellà.

enllaç intern:
informació en castellà
http://www.ipcc.ch/languageportal/spanishportal.htm

Podem fer res nosaltres per contribuir a mitigar l'escalfament global?
Canvi Climàtic
http://www.canviclimatic.net/
T'interessa i et preocupa el canvi climàtic? Tens un bon ordinador? Un grup d'investigadors de tot el món s'han unit per tal de fer models de simulació sobre el clima del futur a través de la teleconnexio en xarxa dels ordinadors personals de gent de tot el món. Aquests treballen “simulant” i, per tant, concretant possibles hipòtesis sobre el canvi climàtic. Aquest és el web del grup català del grup internacional de previsió, i pressió social, “Climate Prediction”.

Salva el Clima
www.salvaelclima.com
En aquesta web de l'ONG. Amics de la Terra podràs trobar informació sobre el canvi climàtic. Proporciona consells molt interessants per tal d'estalviar energia i un test on podràs demostrar els teus coneixements.

EroCO2, iniciativa per a la cura del clima
www.ceroco2.org
ZeroCO2 és una iniciativa per promoure l'acció immediata front al canvi climàtic des de tots els sectors de la societat: empreses, administracions, organitzacions no lucratives i persones individualment. Hi trobaràs informació sobre canvi climàtic, una calculadora d'emissions de CO2, idees per reduir emissions i fins i tot podràs comprar paquets de compensació d'emissions per Internet!

Ecologistes en Acció: alguns “gestos” que podem fer
http://www.ecologistes.net/index.php?option=com_content&task=view&id=219
El nostre país ja ha superat durant el 2006 en més del 45 % les emissions permeses pel Protocol de Kioto i, més enllà de les prescripcions governamentals per a les empreses i altres estaments, necessita del gest dels ciutadans. Hi ha un sèrie de mesures que Ecologistes en Acció et proposen per tal que entre tots contribuïm a, com a mínim, no engreixar més l'emissió de CO2.

Actúa con Energía

www.actuaconenergia.org
Actúa con energía és un programa d'educació ambiental contra el canvi climàtic que vincula aspectes energètics i ambientals. T'ofereix un seguit d'informacions molt interessants sobre aspectes energètics.

Climate Action Network (CAN)
www.climnet.org
El CAN (Xarxa d'Acció Climàtica) és una xarxa internacional que compta amb unes 365 ONGs que treballen per promoure l'acció governamental, del sector privat i individual, per limitar el canvi climàtic provocat per les persones a un nivells ecològicament sostenibles. Inclou una part en castellà sobre el que pots fer a nivell personal i una calculadora d''emissions de CO2.

CENEAM (Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático)
www.mma.es/educ/ceneam
Aquí pots accedir als programes d'educació i interpretació ambiental; el programa de formació o els seminaris permanents, exposicions, publicacions, materials didàctics i divulgatius i altres recursos sobre l'escalfament global del CENEAM, centre del Ministeri de Medi Ambient.


Podem controlar el canvi climàtic, ja és aquí, és irreversible?
http://www.revistasculturales.com/a/592/1/podem-controlar-el-canvi-clim-tic.html
Les dades dels últims anys de les diferents xarxes d'observació meteorològica diuen que, sense causes “naturals” aparents -tot i que hi ha diferents postures- 3 dels 10 anys més càlids dels últims cent anys s'han produït després del 1990. El 1997, el 2006 i el 2003 són, per aquest ordre, els tres anys més càlids de la història a Catalunya, Europa i bona part del món. Massa casual no?

Meteocat, Servei de Meteorologia de Catalunya

http://www.meteocat.com/marcs/marc_clima.html
Les dades del Meteocat demostren que alguns dels efectes del canvi climàtic ja es manifesten, com la irregularitat de les precipitacions i l'extremalització de les temperatures.

Infomet, el servidor d'informació climatològica i meteorològica

http://www.infomet.fcr.es
Recordes la nevada de Barcelona, al novembre! del 1999? les glaçades de desembre del 2001? el llarg i calorosíssim estiu del 2003? les pluges anòmales de l'estiu del 2002? Entra aquí i consulta les dades per comarca i poblacions de Catalunya. Si es té una certa idea del clima “normal” de la nostra població o comarca, els informes d'Infomet, de la Fundació Catalana per la Recerca i la Universitat de Barcelona, et serviran per contrastar que alguna cosa no “rutlla”. Infomet és la web més consultada de meteorologia i pionera de Catalunya i Espanya.

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS)
http://www.gencat.cat/cads/canviclimatic.htm
Accés (PDF) al Resum Executiu de la realització d'un estudi sobre els efectes del canvi climàtic al nostre país, amb la col·laboració del Servei Meteorològic de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans.

Xarxa telemàtica sobre els efectes del canvi climàtic a Catalunya (Universitat de Barcelona)
http://www.ub.es/gc/Catala/xarxacanviclim.htm
A partir de les dades del darrer període de referència internacional en matèria d'observacions meteorològiques (1961-90) aquest grup de recerca de la Universitat de Barcelona fa una avaluació estacional del clima a Catalunya. I, en el context de la seva evolució a llarg termini i estudiant els efectes-causes del episodis de clima extrem (sequeres, inundacions, calorades, anomalies de tot tipus), aquí pots saber més sobre algunes de les conclusions no gaire optimistes a què han arribat.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Canvi Climàtic, l’escalfament global:

Primer comencem per definir que es el clima i que es el canvi climàtic. El clima és l'estadística del temps atmosfèric, el canvi climàtic és una variació de l’estat del clima identificable en les variacions del valor mitjà o en la variabilitat de les seves propietats que es mantenen durant un extens període. El canvi climàtic es deu a processos naturals, o en aquest cas l’alteració dels sucessos per culpa del home. L’escalfament global va començar fa 180 anys, però en els últims anys s’ha començat a notar molt més. La principal causa de l’escalfament global son les quantitats creixents dels gasos d’hivernacle en l’atmosfera terrestre, produits per els cotxes i les fàbriques. També trobem altres conseqüències, com per exemple, la desforestació, l’augment d’aerosols que és suspensió de partícules fines sòlides o líquides en un gas. Que podem fer per començar a parar tot això? Podem començar a reciclar els plàstics que tenim a casa, utilitzar transport públic o anar amb bicicleta d’un lloc a un altre i deixar d’utilitzar tant freqüentment els cotxes.

Maurici ha dit...

L’article en el que estem davant tracta sobre el canvi climàtic causat per els humans (tècnicament dit: Per una causa antropològica). Abans de comentar l’article hem de saber que la societat d’avui en dia genera molt CO2. Això provoca que la cap d’ozó es foradi i que el raigs del Sol entrin amb més violència a la Terra. Això provoca que a les zones més fredes ded la Terra, per tant, on hi ha mñes quantitat de gel, aquest es desfasi i la massa d’aigua de la Terra augmenti considerablament. Directament això afecta en el clima, fauna i flora. Per altra banda, la quantitat de residus que generem a causa del plàstic fan que el mar s’ompli d’aquest i que la fauna flora marina desapareguin (per exemple, una tortuga es menja una bossa de plàstic).

Explicat això, ens centrarem amb el fenomen del Niño. L’article ens esmenta que aquest fenòmen és un canvi radical del clima amb una duració de sis a vuit mesos. Això a escala anual pot ser molt greu ja que, posem per exemple, que al Berguedà passa una sequia de set mesos, això provocaria conseqüències al clima de Catalunya, a la fauna i a la flora. De fet, seria molt probable que comencés una desertificació. Seguidament, l’article ens explica exemples comprobables de que aquest febòmen és capaç de fer. També ens especifica que és un fenòmen que sempre s’ha produít en el llarg de la nostra història. Però el que està passant, i això és el més important, és que els humans, per culpa de la nostra poca preocupació per el medi ambient, fa que el Niño aparegui més sovint i causi destrosses naturals.

 Què és i com estudiem la Geografia? La geografia (del grec γεωγραφία, geografia; de geos , "terra", i grafia , "descriure...